Laatste update: 12 september 2009
pasfotos Webmaster

 

vanexelDOTcom vanexelDOTcom Buienradar
B O E D D H I S M E

Ik was al een tijd op zoek, hoe ik mijn spirituele ontwikkeling verder vorm kon geven.
Ik had al een met een aantal vormen kennisgemaakt , daar het nodige van geleerd ,maar niets gevonden waar ik me in kon vinden. Na mijn vakantie was ik van plan om me te gaan orienteren in het Boeddhisme,omdat dit mij aansprak.

We gingen in 2006 op vakantie naar Portugal en hier kwam ik op ons vakantie-adres in aanraking met het Boeddhisme van Nichiren. Dit sprak me aan en in Nederland heb ik contact gezocht met een groep bij mij in de buurt. In oktober 2007 heb ik mijn Gohonzon ontvangen.

Het Boeddhisme van Nichiren,is voor mij een weg die aansluit bij mijn eigen visie, waarin zelf verantwoordelijk zijn voor je leven en je innerlijke kracht of zoals het in het Boeddhisme genoemd word, je Boeddhastaat te activeren. Door dit met anderen te beoefenen blijf ik gemotiveerd

Boeddhisme van Nichiren Daishonin

Nichiren Daishonin werd op 16 februari 1222 geboren in Japan.
Op twaalfjarige leeftijd trad hij toe tot de nabijgelegen tempel, waar hij zowel boeddhis-tische als wereldlijke leerstellingen bestudeerde. Op ongeveer zestienjarige leeftijd trad hij formeel toe tot de kloosterorde.

Tijdens zijn studie stuitte hij op tegenstrijdige en onsamenhangende informatie van de diverse leerstellingen van die tijd. Daarom bezocht hij in de volgende zestien jaar alle belangrijke centra van boeddhistisch onderwijs in Japan. Aan het eind van deze periode van intensieve studie was hij er van overtuigd dat de Lotus Soetra de hoogste leer van Shakyamuni (historisch boeddha) is. Hij verklaarde dat de recitatie van Nam-moyoho-renge-kyo de enige leer is in het laatste tijdperk van de wet, waarmee alle mensen boeddhaschap kunnen bereiken. Laatste tijdperk van de wet is de tijd waar we nu in leven.
Op 12 oktober 1279 tekende hij de Dai-Gohonzon op, het voorwerp van toewijding voor alle mensen voor het bereiken van boeddhaschap.

Nichirin Daisonin stierf 13 oktober 1282.

Boeddhaschap
Boeddhaschap betekent verlichting, verlicht zijn tot de ware aard  en het onuitputtelijke vermogen van het leven. Het is een levensstaat die iedereen van nature bezit.
Bewustwording van deze staat versterkt levenskracht, moed, standvastigheid, medegevoel en wijsheid in ons.

Het Nichirin Boeddhisme kent absoluut geen voorschriften, omdat  de bewustwording van een hogere levensstaat, ons in staat stelt eigen morele en ethische oordelen te maken.
Het boeddhisme leert dat we van het leven moeten genieten. Het erkent dat het leven lijden met zich meebrengt, maar door dit aan te gaan kunnen we als mens groeien. Door het boeddhisme te beoefenen wordt de kracht die we hiervoor nodig hebben in ons opgewekt, onze boeddhakracht. Het is een boeddhisme dat in het dagelijks leven in praktijk gebracht moet worden.

De beoefening
De dagelijkse ochtend- en avondbeoefening doen we thuis en deze bestaat uit het reciteren van de zinsnede Nam-myoho-renge-kyo (chanten) en de twee belangrijkste hoofdstukken van de hoogste boeddhistische wet, de Lotus Soetra. Dit wordt gongyo genoemd. Het reciteren wordt voor de gohonzon gedaan. We brengen ons leven in ritme met het levensritme van het universum. 

Hiernaast is studie belangrijk, om geloof en begrip te kunnen verdiepen.

Het ondernemen van actie door dit boeddhisme uit te dragen is ook belangrijk, omdat al wat leeft op een fundamenteel niveau met elkaar verbonden is. De boeddhistische beoefening kan door ieder thuis worden gedaan. Middels discussiebijeenkomsten beoefenen boeddhisten ook in kleine groepen, bij elkaar thuis.

Gohonzon
De gohonzon heeft de vorm van een papierrol waarop in zwarte inkt een aantal Chinese karakters en twee Sanskriet karakters staan. Samen vertegenwoordigen deze karakters het leven in de hoogste levensstaat: boeddhaschap. De gohonzon die leden ontvangen hangt in hun huisaltaar. De gohonzon is een voorwerp van respect, niet van vereering, en staat voor de verlichte levensstaat :boeddhaschap.

SGIN
SGIN bestaat uit het Nederlandse lidmaatschap van de Soka Gaka Internationaal(SGI), het internationale orgaan van de leken die Nichirins Daishonins Boeddhisme beoefenen.
Meer informatie over de SGI is te verkrijgen op de volgende wedsites:
- Nederland: www.sginl.org
- internationaal: www.sgi.org

 

Chant4Change
Chant4Change is een initiatief van district Hoefijzer vanuit Den Haag en vind je
op: www.chant4change.nl/default.html

 

Yolande Faber
Inhoudelijke reacties mailen via mijn mail:
Mail mij


We zijn wat we denken
We zijn wat we denken.
Wat we zijn vloeit voort uit onze gedachten.
Met ons denken scheppen we de wereld.
Hem die spreekt of handelt met een onzuivere geest
volgen de moeilijkheden op de voet,
zoals de wielen de os voor de wagen.

We zijn wat we denken.
Wat we zijn vloeit voort uit onze gedachten.
Met ons denken scheppen we de wereld.
Hem die spreekt of handelt met een zuivere geest,
volgt het geluk op de voet,
onlosmakelijk als zijn schaduw.

Hoe kan een geest vol zorg en onrust de weg begrijpen?

Je eigen onbewaakte gedachten kunnen je meer schade berokkenen
dan je ergste vijand.
Maar als je ze beheerst, kan niemand - zelfs je vader of moeder -
je zo behulpzaam zijn.

(Uit de Dhammapada, in de vertaling van Thomas Byrom.)

 

Lotusbloem